Sme Slovensko – Kubánska rodina, žijúca v Havane s rozsiahlymi skúsenosťami o živote na Kube. Očarený krásou tohto okúzľujúceho ostrova sme sa rozhodli žiť náš život na Kube a podeliť sa o jej krásy s turistami. Naším  cieľom je propagovať dovolenku na Kube na českom a slovenskom turistickom trhu.

Náš cieľ

Ponúknuť našim klientom sériu atraktívnych možností ktoré považujeme za tú najlepšiu cestu spoznať krásy Kuby a vrúcnosť jej ľudí, so skvelým vzťahom medzi kvalitou poskytnutých služieb a cenou. Takisto poskytujeme pre našich klientov telefonickú asistenčnú službu počas ich pobytu na Kube.

 

Spôsob platby

Všetky platby dohodnuté s dovolenkanakube.sk za zazmluvnenie služieb sa vykonajú v eurách , v záležitosti od druhu poskytovanej služby môžeme požadovať zaplatenie zálohy . Záloha sa platí bankovým prevodom na účet. Informácie o účte Vám poskytneme pri zazmluvnení služieb e-mailom. V záujme nadviazať korektný vzťah s klientom sa väčšina platieb uskutoční na Kube pri vzájomnom stretnutí, používajúc ako platobnú menu eurá.


Podmienky používania stránky

Dovolenka na Kube ma za ciel propagovať turistické atraktíva Kuby , web sa nikdy nebude využívať  na politické alebo iné účely.

Sekcia komentárov bude upravená v snahe zabrániť obscénnym a úražlivým komentárom, komentárom s politickým tónom, podnecujúcim násilie a diskriminujúcim rasy alebo pohlavie. Správcovia miesta si rezervujú právo nedovoliť a eliminovať tieto komentáre alebo blokovať používanie miesta, ak to bude potrebné.

Počas používania našej www stránky nebude od užívateľov vyžadovaný žiadny typ osobných informácii. Informácie sa vyžiadajú výlučne prostredníctvom kontaktných formulárov na zabezpečenie požadovaných služieb. Tieto informácie nie sú verejné a budú použité jedine na odpoveď na žiadosti, nikdy za iným účelom.

Neplnenie užívateľských podmienok miesta dovolenkanakube.sk ktorýmkoľvek užívateľom, či osobou alebo spoločnosťou, môže viest k legálnym sankciám.

Termíny

Dovolenkanakube.sk nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou interpretáciou alebo zlým použitím informácie užívateľmi.

Dovolenkanakube.sk ponúka vlastné služby ako aj služby poskytované prestížnymi domácimi poskytovateľmi, overenými svojou serióznosťou a excelentnými službami, ale neprijíma zodpovednosť za aktivity vykonávané treťou stranou.

Dovolenkanakube.sk nezodpovedá za škody spôsobené nezodpovednými užívateľmi stránky, ako aj za legálne konflikty vzniknuté nesplnením podmienok a termínov používania stránky.

Kontakt

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulárov na našej web stránke alebo prostredníctvom e-mailu: info@dovolenkanakube.sk. Telefonickou cestou na +53 56 843 897